هر سال، دولت کانادا یک سری کمک های مالی به مردم کانادا پرداخت میکند تا شاید کمی باری که روی دوش مردم است، کمتر بشود. اگر تازگی به کانادا آمدید و با این کمک هزینه ها آشنا نیستید و یا اگر هم شهروند چندین ساله کانادا هستید، بهتر است که از این هزینه ها با خبر باشید تا بتوانید به درستی برای آنها برنامه ریزی کنید.

این پست چند تا از کمک هزینه ها و کردیت هایی که میتوانید در سال 2024 را دریافت کنید به شما ارئه می دهد.

GST CREDIT

این کمک هزینه به خانواده هایی که درآمد کم دارند پرداخت می شود و به آنها کمک میکند که هزینه هایی که برای مالیات می پردازند کمتر شود.
برای دریافت این کردیت شما نیاز به ثبت نام ندارید و به صورت خودکار وقتی که مالیات میپردازید، انتخاب می شوید.

زمان پرداخت این هزینه

مقدار هزینه ای که می توانید دریافت کنید

Canada Child Benefit (CCB)

این کمک هزینه به منظور کمک به کانادایی ها برای بزرگ کردن فرزندان خود پرداخت می شود و نیاز به ثبت نام دارد. شما با مراجعه به این لینک میتوانید شرایط دریافت این کمک هزینه رو بررسی کنید و مقداری که میتوانید دریافت کنید را مشاهده کنید.

زمان پرداخت این هزینه

مقدار هزینه ای که می توانید دریافت کنید

برای مشاهده کلیک کنید

Canada Workers Benefit (CWB)

CWB یا همان کمک هزینه کارگران، به منظور کمک به خانواده های کمک درآمد کانادایی پرداخت می شود. این کمک هزینه یک tax credit با قابلیت باز پرداخت است، این به معناست که این هزینه با هدف از بین بردن بدهی های مالیاتی شما پرداخت می شود و اگر مقداری که به شما پرداخت شده باشد از مقدار بدهی شما بیشتر باشد، تفاوت این دو مبلغ را به صورت پول دریافت خواهید کرد.

زمان پرداخت این هزینه

شرایط دریافت این کمک هزینه

مقدار هزینه ای که می توانید دریافت کنید


اینستاگرام مستربیزی