خبر خوب برای بریتیش کلمبیایی ها، اعتبار مالیاتی BC Climate Action Tax افزایش پیدا کرده و دومین پرداخت بصورت سه ماهه برای میلیون ها نفر در هفته آینده انجام میشود.

با افزایش این مالیات، اولین پرداخت در ماه جولای برای کمک به بریتیش کلمبیایی ها انجام شد.

طبق اطلاعیه منتشر شده توسط دولت بریتیش کلمبیا، یک فرد مجرد میتواند سالانه 447 دلار دریافت کند؛ این مبلغ 250 دلار نسبت به سال پیش بیشتر شده. همچنین اگر عو خانواده چهار نفره هستید، هم اکنون میتوانید 839 دلار دریافت کنید که 390 دلار از سال پیش بیشتر است.


اگر درآمد خالص کمتر از 61،456 دلار دارید، اعتبار کامل یا جزئی دریافت خواهید کرد. همچنین اگر والد مجرد با دو فرزند با درآمد خالص کمتر از 89،270 هستید، اعتبار کامل یا جزئی دریافت میکنید.

طبق بیانه وزارت دارایی بریتیش کلمبیا، افراد بیشتری در سال جاری واجد شرایط دریافت این پول خواهند بود و تخمین زده شده بیش از 70 درصد این افراد واجد شرایط حداکثر پول رو دریافت بکنن.